'HSP Breda, verenigt u!'

In en rond Breda bestaan allerlei HSP - 'clubjes'. Er is echter bij velen de behoefte om

  • ook met grotere groepen HSP-ers samen te komen,
  • het eigen groepje te vernieuwen
  • meer inspraak, of zelfs democratie te hebben in de eigen club.

Veel HSP-clubjes ontstaan via de GGZ: die sponsort, al dan niet samen met de gemeente, een pand waar 'lotgenoten' kunnen samenkomen. Tezamen met een ruimte stelt de GGZ ook een vrijwilliger aan. Deze laatste neemt het vaak als een 'bloedserieuze baan' die die tot het einde der tijden 'moet blijven uitoefenen. Democratische initiatieven om de gespreksleiding te laten variëren, of avonden of bijeenkomsten anders in te richten sneuvelen - de ENE vrijwilliger is DE BAAS.


Wat als we nu een overkoepelende vereniging voor HSP Breda zouden maken?

  • Dan heeft eens per jaar de ALV, Algemene Leden Vergadering, het hoogste woord
  • kan alles en iedereen GEKOZEN worden - democratisch (in plaats van moeten wachten tot je leider ooit 'overlijdt' of om gezondheidsredenen een ander benoemt)
  • Dan heeft iedereen STEMRECHT is dus veel inspraak
  • Dan is je positie ook veel zekerder - je kunt er niet zomaar door bestaande leider of beheerder 'eruit gewipt worden'. Je kunt je echt langdurig met andere mensen verbinden, EN geborgen voelen, want 'royeren', dat gebeurt bij een vereniging niet zo snel
  • Er komt een einde aan het 'lamlendige' 'wel of niet erbij horen'. Je betaalt een kleine contributie, maar daarvoor heb je stemrecht en mag je ook van alles doen, in commissies, aparte clubs/commissies binnen de vereniging etc.
  • Als vereniging ondervind je van de gemeente ook veel meer medewerking om onderdak te vinden dan wanneer je 'onderdeel GGZ' bent.

Ideeen, belangstelling?

Dit zijn enkele mogelijkheden: