'HSP vereniging Breda - hoe zou dat gaan?

Een vereniging is iets bijzonders. Sommige verenigingen bestaan meer dan honderd jaar. Een van de bijzondere dingen aan een vereniging is de democratie....het leren met elkaar bij meningsverschillen door te praten en compromissen te zoeken. Dingen in stemming brengen.

Tegenwoordig is het 'hap snap' gedrag erg populair: degene die de macht heeft zegt: 'Als het je niet bevalt, flikker je maar op'. Dan bouwt de afgewezene zelf elders een clubje op, en vertoont die het zelfde gedrag.

Het niet GEGARANDEERD mee mogen doen, het niet hebben van stemrecht, het feit dat je van de ene dag op de andere 'eruit gewipt kunt worden' maakt dat mensen erg slaafs, of erg gesloten worden. Het laat de maatschappij erg individueel en genereert erg zelden bevredigend contact. Vandaar het idee: vereniging!


Hoe gaat dat dan?

Minstens twee mensen moeten een vereniging zien zitten; die kunnen dan naar de notaris en er een oprichten. Het oprichten van een vereniging is een 'tweevoudige rechtshandeling'. Gewoonlijk is er een groepje dat wel het eerste bestuur wil vormen. Dat kan dan zonder ALV bestuur worden, maar slechts voor het eerste jaar. Langer staat de notaris niet toe. Daarna beslist altijd de ALV (Algemene Leden Vergadering) over bestuursleden.

In een vereniging is er gewoonlijk veel minder discussie dan in een 'clubje', omdat alle rechten zijn geborgen. Ergens ontevreden over? Breng het punt voor de ALV in met voorstel, op de ALV wordt gediscussieerd, gestemd, en dat is het dan. Heb je de stemming verloren, dan word je geacht een goed verliezer te zijn en met de meerderheid mee te gaan. Door het in stemming brengen van punten word je niet meteen geroyeerd, in tegenstelling zelfs (bij kleine clubjes word je er meestal meteen uitgegooid als je een andere leider voorstelt).